VIRALS 4th Newsletter

ENGLISH

ViRAL’s Partnership is glad to share with you this 4th and last project newsletter!

On the 18th of October, the partnership gathered for our final meeting in beautiful Cori (Italy) to discuss the project’s future and fine-tune the innovative project results, such as the Virals’ Online Academy’s cutting edge e-learning experience: an Online Course available (completely free of charges!!) in English, Spanish, Swedish, Italian, Dutch, Turkish and Finnish language, including the possibility to receive a final Certificate of Completion!

Direct Link Online Course: https://viralsproject.com/online-course/

Moreover, do not forget to check out, use and share the  project’s CreApp that connects young artists and youth workers through their artistic projects to simplify the way collaborations are disseminated, browsed, created, developed, also available on the project’s website, under the “Results” section: https://viralsproject.com/results/

Finally throughout the month of November, Partners are further promoting the project ViRALS to their local communicates thanks to the organization of a set national multiplier events in each of the represented countries: Sweden, Spain, Italy, Netherlands, Finland and Turkey

Thanks to all who supported us in these 2 years of project implementation and for those who participated proactively in the different phases and activities of the project, including the Final Events!

Stay Tuned 😊

SWEDISH

ViRALs partnerskap är glada att kunna dela med sig av detta 4:e och sista projektnyhetsbrev!

Den 18 oktober samlades partnerskapet för vårt sista möte i vackra Cori (Italien) för att diskutera projektets framtid och finjustera de innovativa projektresultaten, såsom Virals’ Online Academys banbrytande e-lärande: en onlinekurs tillgänglig (helt kostnadsfritt!!) på engelska, spanska, svenska, italienska, nederländska, turkiska och finska, inklusive möjligheten att få ett slutligt intyg om fullbordat projekt!

Direktlänk till onlinekursen: https://viralsproject.com/online-course/

Glöm inte heller att kolla in, använda och dela projektets CreApp som kopplar samman unga konstnärer och ungdomsarbetare genom deras konstnärliga projekt för att förenkla hur samarbeten sprids, bläddras, skapas och utvecklas, även tillgängligt på projektets webbplats, under avsnittet “Resultat”: https://viralsproject.com/results/

Under november månad kommer partnerna att ytterligare marknadsföra projektet ViRALS till sina lokala kommunikatörer tack vare organisationen av en uppsättning nationella multiplikatorevenemang i vart och ett av de representerade länderna: Sverige, Spanien, Italien, Nederländerna, Finland och Turkiet

Tack till alla som stöttat oss under dessa två år av projektgenomförande och till dem som deltagit proaktivt i projektets olika faser och aktiviteter, inklusive de avslutande evenemangen!

Håll ögonen öppna 😊.