VIRALS 3rd Newsletter

ENGLISH

LEARNING, TEACHING, TRAINING ACTIVITY IN ANKARA (TURKEY)

On 8TH -13rd May 2023, VIRALS project partners have gathered in Ankara (Turkey) for a learning, and  training activity related to the “Blended Training Mobility for Youth Workers”

A total of 22 participants among youth workers and artists from Sweden, the Netherlands, Italy, Spain, Finland and Turkey have been training each other in using materials prepared for VIRALS training blended learning course for youth workers where they have shared good practices for online youth work.

Highlighting the 8 topics worked during the four days:

CONTACT-MAKING, SEARCH FOR COMPETENCIES, TEAMWORK BUILDING, ROLES & TASK DEFINITION, TIME PLANNING, RESOURCE MANAGEMENT, DIGITAL TOOLS USAGE & INCLUSION OF PEOPLE WITH FEWER OPPORTUNITIES IN ONLINE NETWORKING.

To Find out more about the TRAINING ACTIVITY, go to the; https://youtu.be/tWIui2gUGhI

We are delighted to announce that the project RESULT 1 ONLINE NETWORKING & DIGITAL COLLABORATION IN ARTS & CREATIVITY YOUTH COMPETENCE FRAMEWORK is available now!

The VIRALS partners have developed a dynamic educational framework for youth workers and young creatives and artists on digital networking. 

The report features these main elements:

  • European background on the status and activities with and for young creatives and artists, and how networking has been enhanced in Europe
  • A map of creative hubs/encountering places to facilitate networking and creative expression
  • The current state-of-art in each country part of ViRALS research
  • The results from the discussion with young artists/creatives from all over Europe
  • A strategic framework to improve networking through digital means

Download them now in one of the partner languages EN, IT, NL, SW, FI, TK and ES in the following link;  https://viralsproject.com/results/

SWEDISH

LÄRANDE, UNDERVISNING, UTBILDNINGSAKTIVITET I ANKARA (TURKIET)

Den 8-13 maj 2023 samlades VIRALS projektpartners i Ankara (Turkiet) för en inlärnings- och utbildningsaktivitet relaterad till “Blended Training Mobility for Youth Workers”

Totalt 22 deltagare bland ungdomsarbetare och artister från Sverige, Nederländerna, Italien, Spanien, Finland och Turkiet har utbildat varandra i att använda material som förberetts för VIRALS blended learning-kurs för ungdomsarbetare där man har delat god praxis för ungdomsarbete online.

Vi lyfter fram de 8 ämnen som behandlades under de fyra dagarna:

KONTAKTSKAPANDE, SÖKA EFTER KOMPETENSER, BYGGA UPP TEAMARBETE, ROLLER OCH UPPGIFTSDEFINITION, TIDSPLANERING, RESURSHANTERING, ANVÄNDNING AV DIGITALA VERKTYG OCH INKLUDERING AV PERSONER MED FÄRRE MÖJLIGHETER I ONLINE-NÄTVERK.

För mer information om utbildningsaktiviteten, gå till https://youtu.be/tWIui2gUGhI

Vi är glada att kunna meddela att projektet RESULTAT 1 ONLINE NETWORKING & DIGITAL COLLABORATION IN ARTS & CREATIVITY YOUTH COMPETENCE FRAMEWORK är tillgängligt nu!

VIRALS-partnerna har utvecklat ett dynamiskt utbildningsramverk för ungdomsarbetare och unga kreatörer och konstnärer om digitalt nätverkande. 

Rapporten innehåller dessa huvudelement:

Europeisk bakgrund om status och aktiviteter med och för unga kreatörer och konstnärer, och hur nätverkande har förbättrats i Europa

En karta över kreativa nav/mötesplatser för att underlätta nätverkande och kreativa uttryck

Det aktuella kunskapsläget i varje land som en del av ViRALS-forskningen

Resultaten från diskussionen med unga konstnärer/kreativa från hela Europa