VIRALS 1sr Newsletter

ENGLISH

Alongside the 2019-2027 EU youth policy cooperation strategy, focusing on ENGAGE – CONNECT – EMPOWER, “ViRALS: VIRTUAL IMMERSIVE ARTS LEARNING SYSTEM” is an Erasmus+ Cooperation Partnership in the field of Youth with the aim of developing a dedicated Framework of digital networking competencies for youth, as well as an Online academy for youth workers and young people involved in creativity and arts. Including a blended learning course for youth workers on digital networking competencies & Distance-based coaching for the co-creation of distance-based cooperation projects by young creatives and artists. Not the least the project will rely on the “CreApp”: an APP that connects

young artists and youth workers through their projects to simplify the way collaborations are disseminated, browsed, created and developed.

Finally, during the past 23rd and 24th of March 2022 the kick-off meeting the project ViRALS took place in Lund, Sweden and in this occasion, the 6 project Partners were able to discuss in detail all the next planned activities and digital tools that will be soon available for young and emerging artists & creatives as well as for Youth Yorkers.

As an anticipation, please check out the brand-new project website, available in  English,Swedish,Italian,Dutch,Turkish,Finnish and Spanish language

www.viralsproject.com

Thanks for your attention and Stay tuned for more news about the project ViRALS

SWEDISH

Vid sidan av EU:s samarbetsstrategi för ungdomspolitiken 2019-2027, som fokuserar på ENGAGE – CONNECT – EMPOWER, kommer “ViRALS: VIRTUAL IMMERSIVE ARTS LEARNING SYSTEM” är ett Erasmus+-samarbetspartnerskap på ungdomsområdet med målet att utveckla en särskild ram för digital nätverkskompetens för ungdomar, samt en online-akademi för ungdomsarbetare och ungdomar som arbetar med kreativitet och konst. Detta omfattar en kurs i blandat lärande för ungdomsarbetare om digitala nätverkskompetenser och distansbaserad coachning för samskapande av distansbaserade samarbetsprojekt av unga kreativa personer och konstnärer. Projektet kommer inte minst att bygga på CreApp: en app som kopplar samman unga konstnärer och ungdomsarbetare genom deras projekt för att förenkla hur samarbeten sprids, genomsöks, skapas och utvecklas.

Slutligen, under den 23 och 24 mars 2022 ägde startmötet för ViRALS-projektet rum i Lund, Sverige, och vid detta tillfälle kunde de sex projektpartnerna i detalj diskutera alla kommande planerade aktiviteter och digitala verktyg som snart kommer att vara tillgängliga för unga och framväxande konstnärer och kreatörer samt för Youth Yorkers.

Som en förberedelse kan du kolla in den helt nya projektwebbplatsen, som finns på engelska, svenska, italienska, nederländska, turkiska, finska och spanska.

www.viralsproject.com

TACK och håll dig uppdaterad för mer information om  projektet ViRALS