nytt Erasmus-projekt – ”My Soft City From Flâneur to Entrepreneur”

Hello Youth är partner i ett nytt Erasmus-projekt som heter “SOFT CITY”. Vi är väldigt glada över att kunna utvidga vårt nätverk över hela Europa och på så sätt arbeta för att främja ungdomsentreprenörskap.

Projektet underlättar utvecklingen av innovativa verktyg i ungdomsarbete som ”Dérive City Cards” (en uppsättning flash-kort med illustrerade platser och byggnader från partnerstäderna, en uppsättning kort per stad) som kommer att fungera som ett innovativt verktyg för ungdomsarbetare och andra pedagogiska aktörer. Det för att de ska kunna använda sig av dem för att lära och utbilda ungdomar om det lokala kulturarvet. Uppsättningen av kort kommer att åtföljas av ett onlinehäfte som heter “8 spelidéer för kulturambassadörer”. Häftet kommer att erbjuda ungdomsarbetare nya idéer för aktiviteter. Projektet kommer att erbjuda ytterligare en produktion, illustrerade kartor för varje partnerstad, som också kan användas för pedagogiska spel. Kartan är speciellt utformad för och av ungdomar för att synliggöra vikten av ungdomsarbete, ungdomsengagemang, ungdomars åsikter och hur ungdomsarbete kan förbättra städer och samhällen genom kvalitetsarbete. Stadskorten, kartorna och häftet är gratis pedagogiska verktyg, tillgängliga för alla.

”My Soft City: From Flâneur to Entrepreneur” är ett projekt som syftar till att förbättra städernas ungdomsdimension. I vår strävan att bevara kulturarvet genom att hjälpa ungdomar att bli mer förtjusta i deras arv kom vi till slutsatsen att städer som är mer ungdomsvänliga har större chans att utvecklas till enade och proaktiva samhällen. Detta projekt ger ungdomar en röst i vad som berör stadens kulturarv och uppmuntrar dem att själva bli kulturella och sociala entreprenörer genom att utsätta dem för en sådan miljö som främjar utbildning, kulturell och urban tillväxt. Genom att i projektramen skapa en bok om riktiga, framgångsrika berättelser om sociala och kulturella entreprenörer från partnerländerna, erbjuder vi ungdomar den motivation och inspiration de behöver för att själva bli förändringsskapare.

Hello Youth arbetar med en mångsidig målgrupp för utsatta och missgynnade ungdomar. Vi arbetar tillsammans med ungdomar i Skåne för att främja social integration genom icke-formella metoder. Hej ungdom kommer att arbeta med medvetenhet om social integration, vi brinner också för icke-formell metodik och så kallad gamification. Vi ansluter oss också till en rad svåråtkomliga målgrupper; flyktingungdomar och invandrare. Vi uppmanas att arbeta inom detta projekt med andra arbetare och ungdomsledare i Hello Youth . Hej Ungdom kommer att erbjuda en unik möjlighet för ungdomsarbetare och våra intressenters organisationer att delta i lokala och internationella aktiviteter och att till fullo förstå entreprenörskap, berättande och kreativitet.